Csillag-előzetes az őszi napforduló napján

Vissza az előző oldalra

„Főleg pedig és mindenek előtt Szeress! SZERETET minden jó eredete.”

MOTTÓ: ISTENI REND – TEKINTS TÚL A LÁTSZATON

Ami ránk vár, az a mágikus kiút.

A mai nap-éj egyenlőség különleges negyedévet nyit meg. Minden évben eljön ez az időszak – de minden évben más. Egyedi és megismételhetetlen.
A következő három hónap különleges lehetőségeket kínál, melynek alapja – ahogy a Mottó is jelzi – az Isteni Rendre való ráhangolódás.
Lássuk meg, ha nem jutunk egyről a kettőre, hogy saját akaratunk felett van egy felsőbb akarat. Ha látszólag minden és mindenki szembe jön velünk és már-már elhisszük, hogy velünk van a baj, és az a rengeteg ember a normális, aki velünk szembe jön – na, akkor ne adjuk fel! Akkor lássuk és tudjuk, hogy minket más erők vezérelnek! Mégpedig bennünk lévő MAG-ERŐ, mely közvetlen kapcsolatban áll az Isteni Renddel és Isteni Tervvel. A SZER minőséggel.

Vonatkozik ez úgy az EGY-én, mint az ország szintjére.

Egy hosszabb periódust tekintve elsősorban az un. lassú mozgású bolygók haladását nézzük. Valamint az őket összekötő fényszögeket. A gyorsmozgású bolygók a „napi finomításokért” felelősek.

Nos, az idő úrnője, a Szaturnusz, aki az ősi hitvilágban még Arany-víz-anyaként volt aposztrofálható és csak az utolsó eon-ban kapott „férfias” státuszt, nos, ő mint egy jó és szigorú anya, a Tejúton haladva következetesen őrzi az isteni minőségeket. Senkit nem enged belépni a magasabb szférákba, aki nem ugrotta meg a maga gátjait. Minden esélyt megad a gyógyulásra, szellemi-lelki-testi szinten egyaránt, de különös tekintettel az ösztönerőkből fakadó megnyilvánulásainkat illetően. A Neptunuszhoz, mint a mélylélek bolygójához kapcsolódva mágikus tudást nyújt mindazoknak, akik tiszta szándékkal akarnak lelkük mélyére nézni és a jövő érdekében megtisztulást és feloldozást nyerni.

A KIÚT a SZELLEMI EMELKEDÉS. Minden MAG-ARNAK és a magyar népnek egyaránt. Egy-én-enként és nemzet szinten.
Mindenki meg fogja kapni a „behívóját” a szellemi emelkedésre a következő 3 hónapban. Mindenkinek az életében lesz, lesznek olyan események, helyzetek, melyek próbák elé állítják. Akár radikális körülmények között is. Hogy felismerje: van felsőbb akarat! És van az anyagon túli világ, melyben az anyagi hívságok bizony mit sem érnek! De ehhez le kell hatolni a lélek mélyébe. Túl kell látni a ködös fátyolon. És bizony lehet, hogy nem fog tetszeni, amit ott látunk. „Aki dudás akar lenni, annak pokolra kell menni!” Ha jobbá akarunk válni, ha életünk, ten-magunk MAGUSává, mágusává szeretnénk válni, ahhoz először meg kell tanulnunk látni, majd megérteni és végül feloldozással kiemelkedni.

Nos, ezt a mágus-utat lehet épp karácsonyig végig járni.
Ráadásul mindehhez megkapjuk az égi támogató erőket is, hisz a Jupiter, a bölcsesség, a tudás, a hit, a szerencse bolygója a Szűz csillagkép Angyal csillagainál jár, egészen karácsonyig. Most mindenkinek, mint tárt kapuk, megnyílnak a lehetőségek a felsőbb erők segítségének igénybe vételére. DE ez nem jön magától. Kérni kell. És kérni bizony tudni kell. És tudni kell megérteni a válaszokat is. Viszont ahhoz, hogy megértsük a válaszokat, észrevegyük a jeleket, a finomérzékelésünket, a mágikus képességeinket kell „beélesítenünk”. Ez pedig nem megy másképp, mint szellemi emelkedéssel! Tanulással, tájékozódással, tenmagunk fejlesztésével – amihez két „beavató” bolygó, a tiszta gondolatokért felelős Merkúr és a megvilágosodást adó Uránusz fog segítségünkre lenni.

A Merkúr, bár gyorsmozgású bolygó, menet közben egyszer csinál egy hátra arcot és újra visszasétál a Tejúton a Skorpió ollójáig, elősegítve, hogy ha még nem sikerült volna december elejéig megértenünk, melyek azok a gondolati sémák, melyek béklyóban tartanak és a földi hatalmasságok kiszolgálóivá tesznek bennünket, akkor kijut még egy kis ismétlés egész addig, míg a Skorpió ollójával le nem tudja vágni rólunk ezeket a béklyókat. Ha eredményes lett az ismétlés, akkor „felsőbb osztályba léphetünk” és immár ki tudunk emelkedni a külvilág ránk erőltetett szellemi rabságából, hisz az Uránusz a Halak csillagkép felfelé úszó fejénél állva váratlan eseményekkel, különleges aha-élményekkel, bevillanó gondolatokkal mutat a kiút irányába.

A radikalizmusáról híres-hírhedt Plútó be fogja vetni magát, ha „nem értünk a szép szóból”. De ez csak az alacsony szintnek szól. Aki már meglépte a kifinomult érzékelésekhez vezető mágus-utat, az kimarad az ösztönszintek csatározásából.

Tehát: ami ránk vár, az a mágikus kiút.

Ennek feltétele a szellemi tisztulás, emelkedés, gondolataink rendbe tétele, a tejúti minőség, a SZERetet áramoltatása. A tiszta kommunikáció. A félrevezetések, csalások leleplezése, a dolgok mögötti összefüggések meglátása, felismerése a tiszta jövő érdekében. Úgy egyéni, mint nemzeti szinten. Ehhez minden segítséget megkapunk a felsőbb világoktól, csak kérjük őket. Most különös intenzitással tudnak megnyilvánulni számunkra. Nagyon fontos: a tiszta, megújuló jövő érdekében, hogy kilépjünk a jelenlegi gondolati sémákból, a mások által ránk kényszerített szellemi rabságból. Újra fel kell elevenítenünk az ősi törvényt, a jószomszédság Rendjét a SZER minőségben: mindent szabad, amíg azzal embertársam érdekeit nem sértem. És semmi olyat nem teszek, amit magamnak se kívánnék.

Ehhez pedig szívnek és észnek egymással össze kell fognia. Ahogy Jókai Mór is megírta a Cigánybáró szövegkönyvében: „Mert a szív és az ész, Együtt mindenre kész, Mindig előre nézz, Légy merész, célhoz érsz!”

Legyen áldás a következő 3 hónapon, kísérje szeretet a karácsonyi ráhangolódást és tapasztaljuk, éljük meg a mágikus erőket, hangulatokat, áramlásokat!

És ne felejtsük sem most, sem a téli napforduló idején a LENCSEMÁGIÁT!

Esőné Kadnár Marianna


error: Tartalom védve van!