„SZENT A KÜSZÖB, ÉLET KAPUBÁLVÁNYA”* – főhajtás Geréb Ágnes előtt

Vissza az előző oldalra

„Főleg pedig és mindenek előtt Szeress! SZERETET minden jó eredete.”

Geréb Ágnes kegyelmet kapott Áder János államfőtől. Az átlagos kegyelmi arány csupán csak 2%, de, ha valakinek, Geréb Ágnesnek „járt” a kegyelem. És ezt ki mástól kaphatta volna meg, mint a Rábaköz szülöttétől… mely tájegység egyúttal a Yotengrit hazája is.

Geréb Ágnes megérdemelte a kegyelmet, mert neki hivatása és küldetése van. Geréb Ágnes elhivatott, hogy védje az Édesanyákat és a világra születő gyermekeket, méltó helyükre emelje a nőket, mert „a nő saját testének istenasszonya”*. Geréb Ágnes küldetése, hogy a születés szentségét biztosító körülmények megteremtésének jelentőségére felhívja a figyelmet, s, ezt minél többen megismerve visszaállíthassuk azt, hogy gyermekeink az égi rend szerint élhessék át az egyik legnagyobb misztériumot – a születést. Mert szent a születés, szent a küszöb, szent a kapu, ahol az ősi elrendezés szerint mindig a bábák, a nők álltak. A REND helyreállása minőségi változást, értéket teremt.

Geréb Ágnes soha nem öncélúan és nem haszonszerzésből cselekedett, ha meg is szegett bizonyos szabályokat. Az utolsó szó jogán szólva is többször így érvelt:

„Ezt azért tettem, mert ez a szabály a szülő nő igényeit figyelmen kívül hagyja, helytelen, és ellentmond a szülő nő érdekének, az újszülöttek érdekének, az apák érdekének, ezzel az egész társadalom érdekének, annak, amit a szakmánknak valójában szolgálnia kellene.”

Forradalmi változásokat nem lehet egyes régi szabályok áthágása nélkül elérni. A várandósok helyzete pedig megkívánta a változásokat, ami mindenki érdeke volt, hisz akarva vagy akaratlanul, de „aki terhes nőt bántalmaz tettel, vagy szóval, sanyargatásnak bárminémű fajtájával, azt BOLDOGASSZONY anyánk átokkal sújtja és megvetik az emberek.”*

Geréb Ágnes emelkedett lelkű, békés forradalmár, aki szelídségével, bölcsességével és példás alázatával az alárendeltségből mellérendelésbe emelte a szülő édesanyákat. Oda, ahol a Yotengrit bölcselet szerint is az őket megillető helyük van. Ez az édesanyák, a gyermekek, a család és a nemzet érdeke. Felmérhetetlen jelentőséggel bír, mert „aki születés és halál értelmét megérti, megtalálta önmagában ISTEN-t.”*

Többet köszönhetünk neki, mint gondolnánk. Az Égiek áldása legyen rajta!

Dr. Darnói Tibor


error: Tartalom védve van!