Bü-ün vallás

Vissza az előző oldalra

„Főleg pedig és mindenek előtt Szeress! SZERETET minden jó eredete.”

A Büün-eszmeiség bölcseletének alapja a duális világszemlélet. A „dualizmus” egész egyszerűen „kettősség”-et jelent. Kettősségek rendszerét, rendszerezett kettősséget, fogalompárosítást. A dualizmusok jellegét alapvetően meghatározzák keletkezésük körülményei. Az éghajlat, a társadalom szerkezete és a nemek egymáshoz való viszonya, melyet viszont befolyásolnak a létfönntartó gazdálkodás tényezői.

 

A nyugat-dunántúli tudók által megőrzött bölcseleti dualizmuson kívül ismert a kínai YIN-YANG (nőstény-hím ) dualizmus, meg az ó-iráni, zarathusztrista FÉNY-SÖTÉTSÉG dualizmus. Ez utóbbi teológiára átfogalmazva a JÓ meg ROSSZ ikerítését eredményezi.

 

A magyar bölcselet dualizmusa az ó-irániétól merőben különbözik, a kínaiétól csak részben. Ezek a dualizmusok un. polarizáló dualizmusok, a magyar pedig valódi, ún. „kiegészítő” dualizmus. A különbségek elsősorban a rendszerek teológiai és gazdasági vetületeiben élesednek ki.


error: Tartalom védve van!