Története

Vissza az előző oldalra

„Főleg pedig és mindenek előtt Szeress! SZERETET minden jó eredete.”

A Büün vallás története régmúlt időkre nyúlik vissza. Eredetét tekintve a tibeti buddhizmussal közös gyökérről fakad. Ez az elnevezés a Rábaközben maradt fenn, de tudjuk, hogy Böön, Böhn néven ma is gyakorolják Tibetben.

A Büün vallás – másként a „kilenc bűvölet” vallása – a kereszténység bevezetéséig a szabad Magyarok vallása volt, mely alapvetően meghatározta és rendezte az egyén életét, a személyek viszonyát, a család rendjét és a társadalmat, s a más népekkel való kapcsolatot. Ugyanakkor „a Büün nem kötelező, nem államvallás, táltosai nem szúrnak szügyön ünnepélyesen fehér lovat és nem égetik el ózsidó vagy görög mintára rakott oltáron. Nincsen „Hadúr”, hanem duális Isten-pár van…” (Máté Imre: Yotengrit 1. 16.o.)

„A Büün szerzetébe kívülállónak nem volt soha lehetősége bepillantást nyerni. A „kilenc bűvölet” titok maradt, mert a magyar táltosok sem a társadalmat, sem a keresztény egyházakat nem találták érettnek és böcsületesnek „Istenhez” vezető párbeszédre. Ma talán közelebb van a dialógus lehetősége. Jézus tanítása – vagy, ha jobban tetszik a neki tulajdonított tanítás – nem ellentéte a magyar vallás kinyilatkoztatásainak, de föltehetőleg az ős-európai táltosságnak sem. (Máté Imre: Yotengrit 1. 38.o.)

A Büün tételes, nyitott vallás, saját ünnepkörrel, teológiával és liturgiával. Összegző vallásként soha nem zárkózott el új tanok esetleges befogadásától, alapjaiban az ős-európai szellemiséget hordozza, mely már a jégkorszak embere számára is meghatározó volt. Az évezredek folyamán számos vallás, szellemi irányzat érintette meg, alaptételei azonban nem változtak, hiszen örökérvényűek. Bölcselete, szellemisége, etikája ma is megállja a helyét és példaértékű.

Az ős-európai eszmeiség és etika vonatkozásában „… a német Michael Stolleis professzor szerint az európai embert abban különbözteti meg más kultúrák népeitől, hogy az elnyomást, a zsarnokságot nem fogadja el magától értetődőnek, fatalistán természetesnek.”(Máté Imre: Yotengrit I. 16.o.)


error: Tartalom védve van!