Kormorán rend

Vissza az előző oldalra

„Főleg pedig és mindenek előtt Szeress! SZERETET minden jó eredete.”

A rábaközi Kormorán-rendnek ősi hagyományvonala van. Neve valójában nem kormorán, hanem kárókatona.

Mikor fejlődött egyházi jellegűvé mai értelemben véve, nehéz megmondani. Már a levédiai, legkésőbb az etelközi hazában létezett. Erre abból következtetünk, hogy a rend egyik főbácsája Lápkumánja táltos – aki IV. Béla korában élt – a főbácsák rendjének sorában a tizenharmadik volt. Ha visszaszámolunk főbácsai átlagkorral, a rend megalakulását kb. a 800-850-es évekre tehetjük. A Kormorán-rend II. András és IV. Béla korában megrázkódtatásszerű átszervezést élt meg. A tatárjárás után, amikor a táltosokra különösen nagy nyomás nehezedett, a rend kényszerű belső emigrációba vonult. A könyvégetéseket elkerülendő szóban adták tovább a „Büün”-nek nevezett vallás tanítását. A BÜÜN-vallás teológusának meg kellett tanulnia a szövegeket. A Rend tagjai maguk közé olyant szólítottak, akinek valamilyen „tudománya vót”, különleges képessége. Csak úgy, mint egy tanintézetbe szokás – belépni nem lehetett. Mivel a táltosságot tanulni nem lehet, azzal születni kell! A hajlamot kibontakoztatni viszont lehet és szükséges, ezért van mester és tanítvány. A tatárjárás után, a mongolokkal való konspirálással is vádolták a magyar vallások táltosait, bácsáit. Az inkvizíció idején a Pálos-szerzetesrend segített bujtatni az üldözötteket. Az itthon maradt un. „pogányokon” bosszulták meg, hogy nagyon sok magyar csatlakozott a kivonuló mongolokhoz.

Erről az egyházról és papjairól – akiket bácsának, tanítómesternek neveztek – évszázadokon át semmi írásos jelentés nem történt. Pedig szervezetük behálózhatta az egész magyar etnikumot. Erre abból következtetünk, hogy a Lajtától a keleti Kárpátokig, sőt azon túl, Bukovináig megtalálhatók ennek a vallásnak a foszlányai, töredékei. Az összekötő szálak az egyes csoportok között a törökdúlás idején szakadtak szét. Elsorvadhatott sok sejt azért is, mert életét vesztette a „mester”, vagy az, akinek átadhatta volna a tudományt.

Nyugat-Magyarországon egy titkos, szaknyelven szubkulturális társaság őrizte meg. A Rábaközben, azon belül a Hanságban, meg a Rába mocsaras lapályain a hagyomány átmentődött századunkig. Igaz megtépázódva, de még rekonstruálható állapotban. Az 1900-as évek elején egy Jámbor János néven emlegetett misztikus tudó nyilvánosságra akarta hozni a rendelkezésére álló hagyományt, de senki sem tanúsított iránta érdeklődést. Jámbor János azért akarta nyilvánosságra hozni, mert a szellemi hagyatéknak része egy parancs is. Mely arra int és kötelez, hogy akkor kell az ősök hitét ismét köztudatba vinni, amikor a hagyaték birtokosa úgy ítéli meg, hogy a nemzetet nagy veszély fenyegeti. Jámbor János úgy ítélte meg, és a trianoni országcsonkítást is megjósolta. Lánya padlásán kéziratait szinte egészen szétrágták az egerek, de a maradékot még sikerült Máté Imrének tanulmányoznia. Ebben öreg barátja, Dombos János Imre (Pocos Dombos) is segített neki. Máté Imre sokat tanult mestereitől, Tudós Nagy Ferenc ill. Bendes József főbácsáktól. Tudományos fölkészültsége és beavatottsága lehetővé tették, hogy rekonstruálja és korszerű nyelven közvetítse az ősök hagyatékát. Kapdebó Tamás (Írország), író és tudós azt írja egy helyütt, hogy Máté Imre már egyetemista korában sokat tudott a magyar ősvallásról. Mint emigránst érte az a kitüntetés, hogy Bendes József őrá ruházta a főbácsai tisztséget, és azt a nehéz föladatot, hogy a nemzetnek visszaadja ezt a szellemi kincset. Máté Imre először a Szabad Európa Rádióban ismertette az un. magyar ősvallást. Az 1980-as évek második felében több, összesen 500-600 percnyi adásban. Münchenben ébresztette új életre a „Büün” vallást, ill. egyházat. Ezt, mint szervezetet jegyeztette a MIKE-nél (Németországi Magyar Iparosok Kereskedők és Vállalkozók Egyesülete).

Rádióadások nyomán egyre nőtt az igény ezt a páratlan hagyatékot könyv alakban is megjelentetni. Erre 2004-ben került sor Hámori József kultuszminiszter segítségével. A pénzt már utódja Görgey Gábor folyósította, ám a következő miniszterek nem támogatták a további kötetek megjelenését.

A Rend behálózta az egész országot, de jelenlegi ismereteink szerint csak a Hanságban és a Rábaközben tartotta magát korunkig. A Kárókatona-rend által megőrzött eszmeiség a ma YOTENGRIT néven ismert szellemiség alapja.


error: Tartalom védve van!